Diğer

Açık - Yeni Dünyada Yaşam ve Eğitim Modeli

Açık - Yeni Dünyada Yaşam ve Eğitim Modeli

Ivy League üniversiteleri, neden herkesin dersleri ücretsiz olarak almasına olanak sağlıyor? Küresel..

179,00₺

Akışkan Doğanlar

Akışkan Doğanlar

Akışkan Doğanlar, ünlü sosyolog ve kuramcı Zygmunt Bauman'ın son çalışmasıdır. Bauman’ın ‘Akışkan Mo..

99,00₺

Antik Uygarlıkların Tarım Sosyolojisi

Antik Uygarlıkların Tarım Sosyolojisi

Modern sosyolojinin kurucularından biri sayılan ve sosyolojik yöntemi yetkinleştiren Max Weber’in ik..

260,00₺

Antropolog Marx

Antropolog Marx

20.yüzyılın sonlarında yaygın bir şekilde reddedildikten sonra Karl Marks’ın çalışmaları şimdi birço..

180,00₺

Aydın ve Kültür

Aydın ve Kültür

Aydın kavramının nesnelliği, aydının doğuşu, ilk aydınlar: Enbiya ve evliya, aydının yapıtaşları: İd..

100,00₺

Barışa Yön Veren Değerler

Barışa Yön Veren Değerler

Barış, huzur ve güvenin sağlandığı, hukukun gözetildiği, adalet ve iyilikle davranmanın değerli sayı..

250,00₺

Başka Dünyaların Çocukları

Başka Dünyaların Çocukları

Küresel Piyasada SömürüÜçüncü Dünya ülkelerindeki çocuk işçilerin hâli, bundan iki yüzyıl önce yurtl..

125,00₺

Bilim ve Bilgi Sosyolojisi

Bilim ve Bilgi Sosyolojisi

Bilimsel bilgi ne ölçüde sosyal hayatın bir ürünüdür? Bilimin vardığı sonuçlar, bilim insanlarının i..

142,00₺

Bir Hikayen Olsun

Bir Hikayen Olsun

Bu çalışma, bireylerin ve toplumların hayatlarında bu etki ajanlarının tesirini çarpıcı bir şekilde ..

45,00₺

Bütün Köpekler Hiperaktiftir ve Odaklanmakta Zorlanırlar

Bütün Köpekler Hiperaktiftir ve Odaklanmakta Zorlanırlar

Bu kitap çok keyifli.DEHB’li bir çocuk yetiştirmenin zorluklarını ve zevkli yanlarını yansıtmak için..

99,00₺

Büyükler Yıkılıyor

Büyükler Yıkılıyor

Yirmili yaşlarımda Gotham’da romantizmi yaşayan bekâr bir kadın olarak çok eğlendim. Ama o yılları y..

218,00₺

Çağdaş Alman Sosyolojisi

Çağdaş Alman Sosyolojisi

Ünlü siyaset bilimci Raymond Aron, bu çalışmasında sosyolojinin ana akımlarından biri olan Alman sos..

135,00₺

Çalış Demesi Kolay

Çalış Demesi Kolay

“Çalış, çalış, çalış.Okulda çalış, evde çalış.Hafta içi çalış, hafta sonu çalış.Sürekli bir yarış, s..

179,00₺

Can Çekişen Küresel Güç

Can Çekişen Küresel Güç

Sorulacak olursa eğer, bundan böyle yalnızca iki kelime ruh halimizi özetleyebilir: mutlak keyifsizl..

125,00₺

Çınaraltı Yazıları

Çınaraltı Yazıları

Ziya Gökalp'ın fikirleri ve ortaya koyduğu eserler, sa­dece yaşadığı devirde değil, ölümünden sonra ..

100,00₺

Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellikler –Feminist Teoriye Giriş

Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet ve Cinsellikler –Feminist Teoriye Giriş

Feminizm dalga dalga yayılıyor. Her yeni dalga yeni bir devrimi de beraberinde getiriyor. Peki, erke..

108,00₺

Dahi çocuk Yetiştirmek

Dahi çocuk Yetiştirmek

Ürün Adı: Dahi çocuk YetiştirmekÜrün Kodu: 9786055878634Yazar: Erdinç GüllüBasım Yılı: 2016Kapak Tür..

140,00₺

Demografi

Demografi

Demografi; toplumların nüfus hareketliliklerini, doğum, ölüm, evlilik ve göç gibi temel değişkenleri..

150,00₺

Demokrasi Krizi

Demokrasi Krizi

Halk egemenliğinin esas alındığı bir yönetim biçimi olan demokrasi; hukukun üstünlüğü, insan hakları..

120,00₺

Dert Yükü Mekanlar

Dert Yükü Mekanlar

Adından da anlaşılacağı üzere, kitap kentlerin yeni ve eskimeyen sorunlarını odağına almış. Böyle bi..

400,00₺

Din Sosyolojisi ve İslami Modernizm - Toplumbilim Yazıları III

Din Sosyolojisi ve İslami Modernizm - Toplumbilim Yazıları III

Bu çalışma epeyce “soyut” yazıldı. Sadece yöntemimizin “soyutlama/tipleştirme” olmaklığı değil sebep..

220,00₺

Din Sosyolojisinin 200'ü

Din Sosyolojisinin 200'ü

Din Sosyolojisinin 200'üDin Sosyolojisinin 200’ü Kavram Haritaları Serisinin ikinci seviye kitapları..

125,00₺

Dindarız Diye Mi Yoksuluz? Yoksuluz Diye Mi Dindarız?

Dindarız Diye Mi Yoksuluz? Yoksuluz Diye Mi Dindarız?

Yoksulluk dünyanın en önemli problemlerinden biri olarak görülen bir sosyal eşitsizlik örneğidir. Yo..

120,00₺

Doğu Karadeniz’de Toplumsal Araştırmalar

Doğu Karadeniz’de Toplumsal Araştırmalar

Toplumsal araştırmalar, toplumsal dünyada meydana gelen değişimleri anlamak amacıyla bilimsel bilgi ..

140,00₺

Dünyanın Kontrol Edilemezliği

Dünyanın Kontrol Edilemezliği

“Modern” dediğimiz yaşam biçiminin temelinde, dünyayı kontrol edilebilir hâle getirme arzusu yatar. ..

110,00₺

Durkheim ve Modern Eğitim

Durkheim ve Modern Eğitim

Durkheim akademik yaşamı boyunca eğitim hakkında ders vermeye ve yazmaya aralıksız devam etmiş ve eğ..

240,00₺

Düşsel Ortaçağ

Düşsel Ortaçağ

Ürün Adı: Düşsel OrtaçağÜrün Kodu: 9789755333281Yazar: Jurgis BaltrusaitisBasım Yılı: 2001Kapak Türü..

320,00₺

Edebiyat Sosyolojisi - Kuram ve Uygulama

Edebiyat Sosyolojisi - Kuram ve Uygulama

“Yazar, içinde yaşadığı toplum-kültürün ve çağının ruhunu kendi tininin süzgecinden geçirip yaratıcı..

115,00₺

Emile Durkheim Seti (8 Kitap Takım)

Emile Durkheim Seti (8 Kitap Takım)

Emile Durkheim 20. Yüzyıl toplumbilimcileri arasında önemli bir yeri olan bilim adamıdır. Toplumbili..

1.410,00₺

Emile Durkheim'in Sosyolojisi ve Felsefi Düşüncesi

Emile Durkheim'in Sosyolojisi ve Felsefi Düşüncesi

Bu derlemede okuyucular birbirinden farklı Durkheim portreleriyle karşılaşacaklar. Örneğin: Hazır ce..

390,00₺

Ev Hali

Ev Hali

"Günümüzde "kadin ve aile” meselesi, hem yürütülen ifsad çalismalari hem de beseri münasebet ve egit..

60,00₺

Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri

Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri

Gösterge ekonomi politiğinin eleştirisini yapan kuramcı sayısı yok denilecek kadar azdır. Veblen ve ..

225,00₺

Güneyin İsyanı: Küresel İşçi Sınıfının Gelişi

Güneyin İsyanı: Küresel İşçi Sınıfının Gelişi

Gelişmiş ülkelerdeki emekçiler köşelerine çekilmiş gibi görünse de, üretim alanındaki mücadele dünya..

130,00₺

Halk Ülkesine Kısa Yolculuklar

Halk Ülkesine Kısa Yolculuklar

Jacques Rancière, geçmişten bu yana çeşitli deneyimler ve karşılaşmalardan hareketle, arşivlerde sak..

140,00₺

Hukuk Sosyolojisi

Hukuk Sosyolojisi

“Bu kitap hukukun sosyolojik bakımdan çalışılmasına genel bir giriş olarak tasarlandı. Potansiyel al..

400,00₺

Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri

Hukuk Sosyolojisinin Antropolojik Temelleri

“Gerek başlangıçta genel olarak belirlenmiş ana çizgilerinden gerekse tarihsel su¨reç içerisinde ort..

290,00₺

İbn Haldun’un Düşünce Sistemi ve Uluslararası İlişkiler Kuramı

İbn Haldun’un Düşünce Sistemi ve Uluslararası İlişkiler Kuramı

İbn Haldûn’un, sadece düşünce tarihindeki rolü açısından değil, günümüze uyarlanabilen, bir başka de..

450,00₺

İmkansız Bir Yaşam - Çocuk Evlilikler

İmkansız Bir Yaşam - Çocuk Evlilikler

Kız çocuklarını çocuk yaşlarda evlendiren karar alıcılar (genellikle babalar) bölgenin önemli sorunl..

80,00₺

İnanmanın Sosyolojisi

İnanmanın Sosyolojisi

Günlük kullanımdaki inanç ve bilgi kavramları içinde anlamlılık, doğru inanç ve nesnel kanıtları bil..

180,00₺

İnatçı Köstebek

İnatçı Köstebek

Direniş bir toplumsal sınıfın sahip olduğu ortak hareket etme ve etkileme gücüne işaret eder.21. yüz..

180,00₺

İş te Kadın

İş te Kadın

Başlığında 'kadın' olan her çalışmanın, belirli bir kesime mesaj y da bir meydan okuma içerdiği vars..

100,00₺

İslam ve Solun Soykütüğü

İslam ve Solun Soykütüğü

Hegel’in sağcı ve solcu takipçilerinden itibaren siyaset eksenini sağ-sol eksenine göre okumak bir k..

220,00₺

İsrail’in Arkasındaki Süper Güç

İsrail’in Arkasındaki Süper Güç

Yahudiler; tarihte benzeri görülmemiş şekilde, bütün dünyada bu kadar dağınık olarak yaşamalarına ra..

100,00₺

İstanbul'da Rock Hayatı

İstanbul'da Rock Hayatı

90’lı yıllarda İstanbul’da, bir dönemin ruhu ve heyecanı, farklı yaşam biçimi ve kültürüyle bellekle..

170,00₺

Kadın Çirkinliğinin Tarihi

Kadın Çirkinliğinin Tarihi

“Her kadın, kadın olmasının utancı altında ezilmelidir.”- İskenderiyeli KlementKiliseden çok daha ön..

195,00₺

Kadınlığa Dair

Kadınlığa Dair

Bundan tam yüz yıl önce, Mart 1919’da, işgal altındaki İstanbul’da haftalık bir dergi yayın hayatına..

130,00₺

Kalabalıkların Çılgınlığı

Kalabalıkların Çılgınlığı

Son yılların pek çok iç karartıcı yönü arasında, belki de en rahatsız edici olanı ırkın bir sorun ol..

218,00₺

Karadeniz’de Postmodern Pontusculuk

Karadeniz’de Postmodern Pontusculuk

Ürün Adı: Karadeniz’de Postmodern PontusculukÜrün Kodu: 9786055227241Yazar: Mehmet BilginBasım Yılı:..

250,00₺

Kimlik Siyaseti

Kimlik Siyaseti

Kimlik, özellikle küreselleşmenin etkinliğini genişlettiği 2000’li yılların başından itibaren siyase..

90,00₺

Kış: Bir Mevsimin Tarihi

Kış: Bir Mevsimin Tarihi

Kışın, kendisine dair bütün olumsuz çağrışımlarımızdan ve zihnimizi dolduran klişelerden çok daha fa..

280,00₺

Gösterilen: 1 ile 50 arası, toplam: 121 (3 Sayfa)